JA slide show
 
หน้าหลัก
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:58

  

  

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ , นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:27

  

  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธีรพงษ์ อินทรืพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระมหาเจดีย์ศรีพุทธวรญาณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมบันทึกรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:27

 

วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา , ศาล ทหาร ตำรวจ ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 
มอบบ้านพระทำนำสุข
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:28

  

   

  

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ,พระครูโชติพัฒนากร   เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา , พระครูสุตวรญาณ เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม , คณะทำงานกองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา , นางจิระพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ,นายธีรพงษ์ อินทรืพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา,ส่วนราชการอำเภอพนมสารคาม , คณะเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา , และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมมอบบ้านพระทำนำสุข ให้แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จำนวน ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางพนอ สุทธิโสม และครอบครัวนางสาวอำพร กิลันตา
 
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ประจําปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:07


วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน พระนวกะ ประจําปี ๒๕๖๓ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยคณะสงฆ์อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม ตําบลบางพระ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
พิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:06

  

  

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาหฬบูช่า ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒/เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 08 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:31

  

   

 

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติสนุทร  เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์สำคัญ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้132
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้102
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้774
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว890
mod_vvisit_counterเดือนนี้972
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3084
mod_vvisit_counterทั้งหมด156973