JA slide show
 
หน้าหลัก
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:21

    

  


วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒/เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:10

    

  

  

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก


 
พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 16:32


   

  

   

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ "๔๘ ปี วิถีปริยัติ นำปฏิบัติสู่สังคมไทย" ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020 เวลา 16:54


   

             วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.  คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์,

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปืดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้วยพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) และการทพสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 เวลา 13:19


        

       

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๘.๐๐ น. นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. ๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2020 เวลา 14:19

  

  

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ , พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา , นายระพี ผ่องบุพกิจ  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 10:03

คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเขิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์    เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดทุกวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์สำคัญ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
บุคลากร

No images

ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้233
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว622
mod_vvisit_counterเดือนนี้1735
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1143
mod_vvisit_counterทั้งหมด146814