JA slide show
 
หน้าหลัก
พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2019 เวลา 09:49


คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญและร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในวันอาทิตย์ท่ี่ ๑๓ ตุลาคม ๑๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2019 เวลา 10:40

วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 10:24

 

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฉลองตราตั้ง พระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว/พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฏฐเมธี รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว/พระครูพิพิธพิพัฒนพิธาน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ /พระใบฎีกาวิสุทธิ์วรรธน์ วรญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2019 เวลา 09:40

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศาสนบุุคคล (พระวินยาธิการ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 เวลา 12:52

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศาสนบุคคล (พระวินยาธิการ) จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม...
 
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 20:13

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "คนดีที่ไทยต้องการ" มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการขยายแนวร่วม หรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป โดยมีสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่  1. ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ความยาว 30 วินาที และ 15 วินาที  และ สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 เรื่อง ความยาว 30 วินาที และ 15 วินาที

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส

ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ ความยาว 15 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส

สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 30 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส

สปอตโฆษณาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ความยาว 15 วินาที

ชุด ยกย่อง

ชุด สนับสนุน

ชุด โอกาส


 
สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 05:43

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง"

จากสำนักงาน ป.ป.ช.

อ่านเพิ่มเติม...
 


ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์สำคัญ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์
ผู้บริหาร


แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้32
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้53
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว349
mod_vvisit_counterเดือนนี้619
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1107
mod_vvisit_counterทั้งหมด139857