หน้าหลัก ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา
ข้อมูลทางพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ (ศูนย์เทคโนฯ)   
วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 15:13


จำนวนวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา


วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา 363 วัด
มหานิกาย 341 วัด
ธรรมยุต 20 วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด
พระอารามหลวง 2 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์
361 วัด
มหานิกาย 339 วัด
ธรรมยุต 20วัด
จีนนิกาย 1 วัด
อนัมนิกาย 1 วัด


จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดฉะเชิงเทรา
พระภิกษุ 4,410รูป
มหานิกาย 4,231รูป
ธรรมยุต 179 รูป
สามเณร 560รูป
มหานิกาย 554รูป
ธรรมยุต 6รูป

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2560