หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 10:03

คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเขิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์    เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และวัดทุกวัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา