หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม พิธีเปืดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้วยพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) และการทพสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พิธีเปืดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้วยพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) และการทพสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2020 เวลา 13:19


        

       

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา๐๘.๐๐ น. นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม. ๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมพุทธิรังษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระครูสุตภาวนาพิธาน เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลถ่มที่ ๑๒ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย