หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 10:10

    

  

  

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก