หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 11:21

    

  


วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒/เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และนางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก