หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม กาประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ คณะทำงาน กองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กาประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ คณะทำงาน กองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2020 เวลา 11:22