หน้าหลัก ข่าวความเคลื่อนไหว ข่าวกิจกรรม ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 10:29

   

    

วันพฤหัสบดีืั้ 7 พฤษภาคม 2563 คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดตั้งศูนย์โรงทานให้ความช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามพระดำริในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ณ วัดสุวรรณาราม ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีพระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระครูโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

คณะสงฆ์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด และข้าวกล่อง

จำนวน 150 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตีนเป็ด อาสาสมัครสาธารณสุข

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด