หน้าหลัก ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

ท่านมีความพึงพอใจระดับใด เมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
มากที่สุด
5  71.4%
มาก
2  28.6%
น้อย
0  0%
น้อยที่สุด
0  0%
ปานกลาง
0  0%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  7
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 13:29
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2016 เวลา 18:19