ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๓ (วิชา อนุพุทธประวัติ/พุทธานุพุทธประวัติ) พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 18 พฤษจิกายน 2019 เวลา 15:57

    

    

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๓ (วิชา อนุพุทธประวัติ/พุทธานุพุทธประวัติ) ณ สนามสอบแห่งที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชสุทธิมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร/ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในการเปิดสนามสอบ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ พร้อมด้วยพระราชภาวนาพิธาน  รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว พระครุโชติพัฒนากร เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา คณะกรรมการคุมสอบ มีพระสงฆ์และสามเณร สอบนักธรรมโท จำนวน ๑๖๔ รูป นักธรรมเอก จำนวน ๑๒๔ รูป และในเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก ณ สนามสอบแห่งที่ ๓ วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระราชบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง พระครูสุตวรญาณ เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม และคระกรรมการคุมสอบมีพระสงฆ์และสามเณรเข้าสอบนักธรรมชั้นโท จำนวน ๑๑๒ รูป นักธรรมชั้นเอก จำนวน ๕๘ รูป ซึ่งการสอบดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย