พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 09:06

   

 

  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ในการนี้ พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีและมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก