ข่าวกิจกรรม
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กาประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ คณะทำงาน กองงานเลขานุการจังหวัดฉะเชิงเทราและพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ manager 7
2 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ manager 13
3 พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ manager 18
4 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ manager 16
5 พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ manager 20
6 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ manager 17
7 พิธีเปืดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติด้วยพระพุทธศาสนา (ฺB-NET) และการทพสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) manager 24
8 โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ manager 35
9 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ manager 35
10 การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบลและเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ manager 37
11 ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๓ (วิชา อนุพุทธประวัติ/พุทธานุพุทธประวัติ) manager 52
12 ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก วันที่ ๒ (วิชาธรรมวิภาค) manager 52
13 พิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี manager 34
14 พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๒๗ ปี แห่งการมรณะภาพ ของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง) และพิธีแต่งตั้งฐานานุกรมในพระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว manager 55
15 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ manager 35
16 พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร manager 40
17 พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย manager 45
18 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๒ manager 38
19 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ manager 43
20 พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว manager 79
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL