สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายปรีชา บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมร่วมกับนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,856