ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 065-9845198

 

 

นายประทีป  พูลลาภ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. 061-4177381
 
นางพิมพ์กาญจน์  สงวนจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 086-4710634

 

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศศิภัสสร์  จุฑาวงศ์กุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  พูลเกษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายปรีชา  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล ดำยา
พนักงานทำความสะอาด
นายสราวุธ  เณรหนู
พนักงานขับรถยนต์

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,926