ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวสาลินี ทองเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 080-0702512
E-mail : cco.poob@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. -
 
     

 

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศศิภัสสร์  จุฑาวงศ์กุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  พูลเกษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
       

นายปรีชา บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายทนงศักดิ์ นิลวัฒน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     
 

 

 
นางสาวอุไรวรรณ์  เปลื้องรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นายสราวุธ เณรหนู
พนักงานขับรถยนต์

 

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,638