สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,920