สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ คณะสงฆ์ภาค ๑๒

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ คณะสงฆ์ภาค ๑๒ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว) โดยมีพระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุม พระราชเวที เจ้าคณะภาค ๑๒ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิศาลศึกษากร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 72,862