การประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ปรึกษาการประชุม ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
   ในการนี้ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,577