พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระธรรมปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี 
   ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดเตรียมสถานที่ อำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และประกอบศาสนพิธี

ภาพ : วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,577