สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ สวดธรรมนิยาม แสดงพระธรรมเทศนา และสวดมาติกา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ สวดธรรมนิยาม แสดงพระธรรมเทศนา และสวดมาติกา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานสงฆ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฆราวาส ณ หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,638