สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี พระศรีกิตติเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น ๑ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,529