สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอรับเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ สวดธรรมนิยาม แสดงพระธรรมเทศนา และสวดมาติกา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,265