จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีเวียนเทียน โครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และมุทิตาสักการะ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) พระครูปริยัติวรรณาภรณ์, ผศ. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาทำ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระราชทานตั้งพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสุตวรกิจพิธาน และพิธีมอบตราตั้งฐานานุกรม

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,638