ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

นายณัฐกิตติ์  เขียวน้อยรัชตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์กาญจน์  สงวนจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยธรรม  ทับเที่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศศิภัสสร์  จุฑาวงศ์กุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  พูลเกษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายปรีชา  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ดำยา
พนักงานทำความสะอาด
นายสราวุธ  เณรหนู
พนักงานขับรถยนต์
 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 17,982