ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 065-9845198

 

นายณัฐกิตติ์  เขียวน้อยรัชตะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-3824209
นางพิมพ์กาญจน์  สงวนจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 086-4710634
นายชัยธรรม  ทับเที่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. 063-5282979

 

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศศิภัสสร์  จุฑาวงศ์กุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  พูลเกษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายปรีชา  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ดำยา
พนักงานทำความสะอาด
นายสราวุธ  เณรหนู
พนักงานขับรถยนต์
 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,277