ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวสกาวรัตน์  สุเภากิจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศศิภัสสร์  จุฑาวงศ์กุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ฝ่ายพุทธศาสนสถานและศาสนสมบัติ

นางพิมพ์กาญจน์  สงวนจันทร์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์  พูลเกษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ฝ่ายพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์

นายชัยธรรม  ทับเที่ยง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นายปรีชา  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวเยาวภา  รุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,414