ทำเนียบบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวสาลินี ทองเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา
โทร. 038-535113

 

 

 

 

 

 

 

 

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
โทร. -
 
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
โทร. -
     

 

นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางศศิภัสสร์  จุฑาวงศ์กุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์  พูลเกษ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเยาวภา รุ่งเรือง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 
นายปรีชา  บุญศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

- ว่าง -
พนักงานทำความสะอาด
นายสราวุธ  เณรหนู
พนักงานขับรถยนต์

 


image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,245