พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์ของวัดโสธรวราราม วรวิหาร

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส  และบูรพาจารย์ของวัดโสธรวราราม วรวิหาร  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕/ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร, พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร,พระพรหมกวี  เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร,พระมหาโพธิวงศาจารย์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม/ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙/ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร,พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม/ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๓/ เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร กรุงเทพมหานคร,พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร/เจ้าอาวาส วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพระธรรมปริยัติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์,พระเทพวิสุทธินายก  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ),พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา,พระศรีกิตติเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(ธ)พระราชภาวนาพิธาน รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, เจ้าคณะอำเภอ,คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา,นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ, คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด          ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,402