พิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์  ปิยวณฺโณ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร ณ เมรุชั่วคราววัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ นางสายภิญย์ สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมประสานงาน จัดเตรียมสถานที่  เครื่องใช้ประกอบพิธี  อำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,874