พิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ  สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระเทพรัตนมุนี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระราชภาวนาพิธาน เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา,เจ้าคณะอำเภอ,คณะกรรมการกำกับห้องสอบ และพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ, นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ  สามเณร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ในการนี้ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประกอบพิธี  โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,869