การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 2)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 12.30 น. นางสายภิญย์  สิชฌนุกฤษฏ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 2) ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระเทพรัตนมุนี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 พร้อมด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 12 , คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,866