สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๕ สนามสอบ ดังนี้

- สนามสอบโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ อำเภอแปลงยาว

- สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- สนามสอบโรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

- สนามสอบโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล อำเภอบ้านโพธิ์

- สนามสอบวัดบางปรงธรรมโชติการาม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,638