สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางสาวสาลินี ทองเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสาวกฤษณา ดวงรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานสงฆ์ และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฆราวาส ณ หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ : วัดโสธรวราราม วรวิหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 229,529